Zwrot towaru

Towar zakupiony u nas możecie zwrócić bez podania powodu w ciągu ustawowego terminu 14 dni od daty jego otrzymania. Dotyczy również zamówień z odbiorem własnym. Prawo zwrotu nie dotyczy zamówień w ramach działalności gospodarczej to znaczy w przypadkach kiedy na fakturze jest podany NIP.

Zalecamy zwrot towaru w nieuszkodzonym opakowaniu


Opakowanie nie jest przedmiotem zakupu ani częścią kupionej rzeczy. Pomimo to mamy prawo na zwrot rzeczywistych kosztów poniesionych w związku ze zwrotem towaru. Koszty zostają posądzone a następnie naliczane klientowi.

Stan zwróconego towaru


W przypadku, że towar jest zwrócony dostawcy w innym niż nienaruszonym stanieklient ma obowiązek pokryć dostawcy, w szczególności koszty związane z doprowadzeniem towaru do pierwotnego stanu ewentualnie inne szkody na towarze (niekompletna zawartość, brakujące akcesoria lub dokumentacja, uszkodzone opakowanie, zużycie towaru, itd.).

Dotrzymanie 14 dniowego terminu


Dla dotrzymania terminu jest decydujące, kiedy odesłano odstąpienie od umowy. Termin do odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli konsument w jego przeciągu odeśle przedsiębiorcy oznajmienie, że odstępuje od umowy.

Termin dla odstąpienia od umowy trwa 14 dni kalendarzowych, nie roboczych, i zaczyna ubiegać następnego dnia po odbiorze towaru przez konsumenta (naprz. odbierzemy towar w piątek, okres do odstąpienia od umowy zaczyna się liczyć od soboty włącznie).

Jakie dokumenty dołączyć


Do zwracanego towarau polecamy zawsze dołączyć fakturę, która potwierdzi, że towar zakupiliście u nas i ułatwi nam identyfikację towaru i żądań. 

W jak najkrótszym terminie od przesłania odstąpienia należy nam przekazać zakupiony towar. W tym przypadku nie powstaje prawo na pokrycie kosztów związanych z dostawą towaru do sprzedawcy.

Polecamy również o dopisanie do dokumentu numeru konta do zwrotu należności.

Jakiego towaru nie można zwrócić wogóle?


Zgodnie z prawem konsument nie może odstąpić od umowy zwłaszcza jeżeli chodzi:

O dostarczenie towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania a z higienicznych powodów nie można go zwrócić.
O dostarczenie towaru, który został dostosowany według życzenia konsumenta lub dla jego osoby.

Zwrócenie finansów za towar


Pieniądze za towar prześlemy na wasze konto bankowe jak najszybciej, najpóźniej do 14tu dni od dnia odstąpienia od umowy, jednak nie wcześniej niż dojdzie do doręczenia zwracanego towaru do naszego działu reklamacji (ewentualnie zanim udowodnicie, że zwracany towar został już do nas odesłany). Koszty na zwrot towaru są w tym przypadku po stronie kupującego. Polecamy podać numer konta do wysyłki należności.

Gdzie lub jak zwrócić towar


Osobiście w oddziale : Ovčáry

Przesłać na adres:

TRANS WROC - UBC s.r.o.

Szymon Nowak

Swojczycka 21/41

51-501 WROCŁAW

Tel: +48 661464880