Przyjęcie reklamacji

Różnice w ilościach oraz zamainy towaru


Reklamacje dotyczące zawartości dostawy towaru (tj. różnice w ilości, zamaina towaru, itp.) będą przyjmowane poprzez odpowiedniego referenta działu sprzedaży, który rozpatruje wasze zamówienie, najpóźniej do 48 godzin od odbioru przesyłki.

Kontakt: info@sapho.pl

Wady jakościowe


Reklamacje wad jakościowych są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej w ramach odpowiadającego okresu gwarancyjnego po przedstawieniu dokumentu o zakupie lub starannie wypełnionej karty gwarancyjnej.  

Postępowanie reklamacyjne przy odesłaniu towaru pocztą

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie protokołu reklamacyjnego:  PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

    • Przy wypełnieniu protokołu reklamacyjnego zwróćcie szczególną uwagę na opis wady, jak najdokładniejszy opis przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji.

Firma UBC s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub stratę towaru w trakcie transportu, jeżeli sama nie zapewnia transportu. Prosimy o dokładną kontrolę towaru przy jego odbiorze od firmy transportowej.  Nie odbierajcie przesyłki, która posiada oznaki uszkodzenia.

Jeżeli towar jest uszkodzony, pomimo że opakowanie przy odbiorze przesyłki było nienaruszone, należy o tym niezwłocznie poinformować firmę transportową lub naszą firmę.

email: reklamace@ubc-group.cz