Príjem reklamácie

Množstevné rozdiely a zámena tovaru


Reklamácie týkajúce sa objemu dodávky tovaru (tj. množstevné rozdiely, zámena tovaru, atp.) budú prijímané príslušným referentom predajného oddelenia, ktorý vaši objednávku vybavuje a to najdlhšie deň po doručení zásielky.

Kontakt: sapho@sapho.cz

Kvalitatívne závady


Reklamácie kvalitatívnych závad sú prijímané len písomnou formou v rámci príslušnej záručnej lehoty po predložení dokladu o nákupe alebo riadne vyplneného záručného listu.

Postup reklamácie pri výjazde technika alebo zaslaním späť poštou

Pre podanie reklamácie prosím o vyplnenie a zaslanie reklamačného protokolu::  REKLAMAČNÝ PROTOKOL

    • Pri vyplnení reklamačného protokolu venujte zvýšenú pozornosť popisu závady, čo najpresnejší popis urýchli reklamáciu.

Postup pri reklamácii: osobne na pobočke Ovčáry, Česká republika

    • Osobné prevzatie na pobočke Ovčáry, Česká republika
    • Okamžitá výmena alebo oprava s priamou konzultácií reklamačného technika (v rámci pracovnej doby)
    • Prijatie reklamácie s pridelením reklamačného čísla a vybavenie v rámci riadnej záručnej lehoty.

Firma UBC s.r.o. neručí za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru počas dopravy, pokiaľ dopravu sama nezabezpečuje. Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím dôkladne skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, hoci bol obal pri prevzatí zásielky neporušený, je potreba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu, alebo našu spoločnosť.

email: reklamace@ubc-group.cz