RGB

RGB

Jeden z modeli przestrzeni barw opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: Rred (czerwonej), Ggreen (zielonej) i Bblue (niebieskiej), z których model ten się składa. Z połączenia barw RGB w dowolnych kombinacjach ilościowych można otrzymać szeroki zakres barw pochodnych.

Chromoterapia pozytywnie wpływa na psychikę człowieka. Zdalnie sterowany system powoli zmienia kolory spektrum lub można zatrzymać go na dowolnym kolorze.