RETRO Brodziki

Podczas montażu wanien należy pozostawić szczelinę pomiędzy wanną a płytkami, którą wypełniamy elastycznym uszczelniaczem (silikonem). Wanna nie może być zabudowana całkowicie sztywno ze względu na możliwe ruchy konstrukcji. Ta procedura zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w instrukcji.

  • Do wanny ceramicznej nadają się tylko syfony RETRO
  • Tolerancja wymiarowa ceramiki sanitarnej wynosi +1%.

Produkty w serii