Materiál STARYL

STARYL

Arkusz formowania blachy (SMC) to materiał kompozytowy składający się głównie z żywicy termoutwardzalnej (zwykle poliestru) i ciętego włókna szklanego, który jest wytwarzany w postaci arkuszy. Arkusze te można pociąć na kawałki o wymaganym rozmiarze, które nakładają się na siebie, formują w pożądany kształt i utwardzają w prasie pod wpływem ciepła i ciśnienia. Materiały SMC są szeroko stosowane w budownictwie, przemyśle elektrycznym i motoryzacyjnym. BMC znajduje również zastosowanie w przemyśle, usługach, gospodarstwach domowych i medycynie.