Materiál STARYL

STARYL SMC

Materiál SMC (z anglického Sheet Moulding Compound) je kompozitný materiál zložený prevažne z termosetickej živice (obvykle polyesterové) a sekaných sklených vlákien, ktorý je vyrábaný vo forme plátov. Z týchto plátov možno vyrezať diely potrebných veľkostí, ktoré sa na seba navrství a za tepla a tlaku sa v lise sformujú do požadovaného tvaru a vytvrdí. SMC materiály sa využívajú v stavebníctve, elektroinštaláciách a automobilovom priemysle. BMC sa tiež aplikuje v priemysle, službách, domácnostiach a medicíne.