Termoplast

Vlastnosti TERMOPLASTU

Termoplast je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až kapalný a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně. Při tomto  procesu dochází k vysoké pevnosti tohoto materiálu.