Termoplast

Vlastnosti TERMOPLASTU

Termoplast je plast, ktorý je od určitej vyššej teploty plastický - tvárny - až kvapalný a po ochladení sa stane pevným, pričom tieto teplotou danej zmeny tvárnosti môžu nastávať opakovane. Pri tomto procese dochádza k vysokej pevnosti tohto materiálu.