Termoplast

Termoplast

Ide o plast, ktorý je od určitej teploty plastický až kvapalný a po ochladení sa stane vysoko pevným, pričom teplotou danej zmeny tvárnosti môžu nastávať opakovane.