Topení a větrání

Obsah

 

Výpočet pro výkon radiátoru

Existuje výpočet pro výkon radiátoru v závislosti na velikosti vytápěné místnosti, použitém zdivu, zateplení, počtu oken, světové straně atd. (na 1 m3 zhruba 50 W výkonu), ovšem ten odborníci považují u topných žebříků pouze za orientační. 
Nejsnazší práci má ten, kdo rekonstruuje nebo buduje koupelnu s projektantem. Ten totiž spočítá tepelné ztráty místnosti a snadno pak určí, jaký typ žebříku je vhodné koupit.

Obsah zpět

Způsoby a možnosti připojení radiátorů dle typu vytápění

 Napojení pouze na rozvod ústředního topení

Při tomto zapojení se pouze rozlišuje způsob připojení ventilů. Středové, kdy je připojovací rozteč 50 mm a klasické, které je dáno šířkou radiátoru.
K ventilům je vždy patří svěrná šroubení podle typu materiálu, ze kterého je rozvod ústředního topení (měď, Alupex).

Nejefektivnější způsob napojením radiátoru se středovým připojením je pomocí připojovací sady TWIN, kdy je pevně dána rozteč a rozlišuje se pouze strana, na kterou bude následně směřovat termostatická hlavice (označeno levá/pravá). Vstup teplého média je na straně u termostatické hlavice.

Další variantou středového připojení je použití dvou samostatných ručních ventilů např. CUBE, COMPACTSTAR, které jsou ale bez termostatické hlavice, regulace teploty je možná pouze ručně.

  

Při klasickém napojení je možné použít buď připojení pomocí ventilů CUBECOMPACT, včetně možnosti použití termostatické hlavice u COMPACTU, anebo lze použít termostatickou připojovací sadu CORNER, jejíž výhodou je, že termostatická hlavice je umístěna souběžně s radiátorem a nevyčnívá do prostoru. Na výběr je levá a pravá varianta, dle umístění termostatická hlavice (označeno levá/pravá), opět přívod teplého média je na straně ventilu s termostatickou hlavicí.

Zpětný ventil umožňuje uzavření vývodu pro případnou demontáž radiátoru, aniž by bylo nutné vypouštět topný systém.

V naší nabídce jsou pouze rohové ventily pro připojení ze stěny. Na objednání je možno dodat i varianty přímé pro napojení na rozvody umístěné v podlaze.

Elektrické vytápění

U kombinovaného zapojení se do radiátoru instaluje elektrická topná tyč, která slouží ke zvýšení nebo udržení požadované teploty v koupelně, a k usušení a ohřátí ručníků při vypnutém ústředním topení (např. letní měsíce). Topnou tyč lze nainstalovat pouze do radiátorů, které to konstrukčně umožňují. V nabídce jsou tyče s termostatickou regulací, tyto udržují nastavenou teplotu radiátoru v určitém rozmezí, anebo bez ní. Vždy je nutné dodržet maximální možný topný výkon tyče (topného tělesa) doporučený ke konkrétnímu typu radiátoru. 

Při použití tyče s větším výkonem hrozí nebezpečí přehřátí radiátoru a jeho následné zničení, včetně topné tyče.

Napojení radiátoru je stejné jako při rozvodu na ústřední topení, pouze ventily a sady jsou upraveny pro použití topné tyče. 

Termostatické topné tyče se nabízejí v rozličných výkonech a designech tak, aby esteticky doplňovaly radiátor, některé typy nabízejí i ochranu proti zamrznutí kapaliny.

Další variantou je možnost použití topné tyče bez termostatu ve spojení s prostorovým termostatem s funkcí časovače, který se zapojí přímo do zásuvky 220V.

Elektrické sestavy radiátorů

Existují hotové výrobky např. série ESKINADO, RENONDO, PASADOR  s integrovaným topným tělesem s kabelem se zástrčkou.

Kombinace ústředního a elektrického vytápění pomocí topné tyče

Středové připojení:

U středového připojení při kombinovaném zapojení radiátoru doporučujeme použití připojovací sady TWIN COMBI, kdy je pevně dána rozteč 50 mm a rozlišuje se pouze strana, na kterou bude následně směřovat termostatická hlavice. Topná tyč se nainstaluje po odstranění jedné ze zátek na ventilu.

Klasické připojení (po stranách):

Při klasickém napojení je možné použít termostatickou připojovací sadu CORNER COMBI, u které se rozlišuje pouze strana, na kterou směřuje termostatická hlavice. Výhodou sady je, že hlavice nevyčnívá před radiátor. Topná tyč se nainstaluje do jednoho z ventilů po odstranění jedné ze zátek.

Napojení v jednom bodě:

Méně obvyklé napojení je pomocí sady s termostatickou hlavicí MONO ONE, která je určena pro napojení koupelnových radiátorů v jednom bodě. Druhý připojovací bod je možno použít pro připojení elektrické topné tyče.Termostatická hlavice je umístěna pouze vpravo.

  

Obsah zpět

Kapalina pro otopná tělesa (radiátory)

Používá do topných systémů v příslušném ředění vodou. Chrání topné systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody. Uvedená kapalina není součástí otopných těles.

Toto však musí provézt osoba znalá, radiátor se musí naplnit kapalinou podle přesně stanovených postupů a podmínek. Po přílišném naplnění může vzniknout v radiátoru přetlak vlivem roztažnosti kapaliny a při jejím nedostatku se může vytvořit vzduchový polštář, který způsobuje chladnutí horních trubek, na kterých se déle drží vlhkost a tnásledně může vést ke korozi radiátoru.

Obsah zpět

Možnosti připojení radiátoru: boční nebo středové 

Možnosti „středového“ připojení topných žebříků  

1. Ústřední vytápení- ruční ventil   

Pokud se rozhodnete pro koupi žebříku tohoto typu je potřeba zvolit vhodnou připojovací sadu.

Pokud má být topení užíváno pouze pro teplovodní vytápění bez termostatické hlavice, tak je nutno dokoupit připojovací sadu
např. COMPACT nebo CUBE (dle designu topení).
Sada CUBE je dostupná v barevném provedení chrom, broušená nerez nebo stříbrná.
Sada COMPACT je dostupná pouze v provedení chrom. U sady COMPACT a CUBE se nerozlišuje pravá/levá varianta.
RADA! Otvory pro potrubí v obkladech nejsou vždy perfektně provedeny, proto doporučujeme dokoupit sadu krycích rozetek.
Krycí rozety slouží k zakrytí Cu nebo Alupex potrubí a nezačištěných otvorů ve stěně.
Krycí rozety jsou dostupné v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.
POZOR! Naše designové ventily mají speciální závit 24-19, a proto je nutno ke každému ventilu dokoupit námi doporučené
svěrné šroubení podle materiálu a průměru potrubí - měď/alupex.
Svěrná šroubení jsou dostupná v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.


2. Ústřední vytápění - ventil s termostatickou hlavicí  

Pokud se rozhodnete pro variantu termostatickou, tak doporučujeme provedení TWIN:

Sada TWIN je dostupná v barevném provedení chrom nebo broužená nerez.
RADA! Sada TWIN je k dispozici v provedení pravá/levá varianta. Na obrázku výše je vidět varianta pravá. To znamená, že přívod teplé vody je napravo,
taktéž i samotná termo hlavice směřuje napravo (vždy při čelním pohledu). Doporučujeme výběr ventilu tak, aby hlavice vždy směřovala ve směru vodorovných
profilů topného tělesa nikoliv na opačnou stranu.
POZOR! Již zmíněné svěrné šroubení pro kompletaci topení + krycí rozety.
Dostupná barevná varianta svěrného šroubení - chrom nebo broušená nerez.


3. Kombinované vytápění – ventil s termostatickou hlavicí   

V případě, že se rozhodnete topení využívat jak pro teplovodní vytápění tak i pro elektrické, doporučujeme připojovací sadu TWIN COMBI + topná tyč:

POZOR! Opět je nutno vybrat správnou variantu provedení stran levá/pravá viz informace výše.
Sada TWIN COMBI je dostupná v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.
POZOR! Svěrné šroubení + krycí rozetka.
Dostupná barevná varianta svěrného šroubení - chrom nebo broušená nerez.
Krycí rozety jsou dostupné v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.
RADA! Topnou tyč je možno namontovat dodatečně avšak tuto variantu nedoporučujeme z důvodu pravděpodobné nutnosti demontáže topného žebříku
a vypuštění topného okruhu. Výběr topné tyče viz varianta 4).
Dostupná barevná varianta svěrného šroubení chrom nebo broušená nerez. Krycí rozety jsou dostupné v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.


4. Elektrické vytápění – s termostatickou topnou tyčí  

Při volbě elektrického vytápění nabízíme široký výběr topných tyčí - ONE, ONE -D, MOA, KTX, GV...          
RADA! Topnou tyč si klient vybírá dle vlastního vkusu, designu a příslušného výkonu!
POZOR! Topná tyč musí být odpovídajícího výkonu dle specifikace daného topného tělesa nebo  nejbližší nižší možná.  

Pokud je topení vytápěno pouze elektricky, je nutno toto topení naplnit nemrznoucí teplonosnou antikorozní kapalinou.Také je nutno dokoupit ½“ zátku k radiátorům.

Možnosti „bočního“ připojení topných žebříků

1. Ústřední vytápění – ruční ventil  

Pokud se rozhodnete pro koupi žebříku tohoto typu je potřeba zvolit vhodnou připojovací sadu.
Pokud má být topení užíváno pouze pro teplovodní vytápění bez termostatické hlavice, tak je nutno dokoupit připojovací sadu
např. COMPACT nebo CUBE (dle designu topení).
Sada CUBE je dostupná v barevném provedení chrom, broušená nerez nebo stříbrná.
Sada COMPACT je dostupná pouze v provedení chrom. U sady COMPACT a CUBE se nerozlišuje pravá/levá varianta.
RADA! Otvory pro potrubí v obkladech nejsou vždy perfektně provedeny, proto doporučujeme dokoupit sadu krycích rozet. Krycí
rozety slouží k zakrytí Cu nebo Alupex potrubí a nezačištěných otvorů ve stěně.
Krycí rozety jsou dostupné v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.
POZOR! Naše designové ventily mají speciální závit 24-19, a proto je nutno ke každému ventilu dokoupit námi doporučené svěrné
šroubení podle materiálu a průměru potrubí - měď/alupex.
Svěrná šroubení jsou dostupná v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.


2. Ústřední vytápění - ventil s termostatickou hlavicí  

Pokud se rozhodnete pro variantu termostatickou, tak doporučujeme provedení CORNER:
RADA! Sada CORNER je k dispozici v provedení pravá/levá varianta. Na obrázku výše je vidět varianta pravá - přívod teplé vody je napravo, taktéž i samotná
termo hlavice je umístěna napravo (vždy při čelním pohledu). Doporučujeme výběr ventilu tak, aby hlavice vždy směřovala ve směru vodorovných profilů
topného tělesa nikoliv na opačnou stranu(vně topení). Triaxiální provedení ventilu umožňuje schovat hlavici ventilu pod radiátor a tím pádem nezabírá
místo v prostoru.
Sada CORNER je dostupná v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.
POZOR! Již zmíněné svěrné šroubení pro kompletaci topení + krycí rozety. Dostupná barevná varianta svěrného šroubení chrom nebo broušená nerez.
Krycí rozety jsou dostupné v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.


3. Kombinované vytápění – ventil s termostatickou hlavicí  

Pokud se rozhodnete topení využívat jak pro teplovodní vytápění, tak i pro elektrické, doporučujeme připojovací sadu CORNER COMBI + topná tyč:

RADA! Topnou tyč je možno namontovat dodatečně avšak tuto variantu nedoporučujeme z důvodu pravděpodobné nutnosti demontáže topného žebříku
a vypuštění topného okruhu. Výběr topné tyče viz varianta 4).
POZOR! Opět je nutno vybrat správnou variantu provedení ventilu levá/pravá viz informace výše.
Sada CORNER COMBI je dostupná v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.
POZOR! Svěrné šroubení + krycí rozety.
Dostupná barevná varianta svěrného šroubení chrom nebo broušená nerez. Krycí rozety jsou dostupné v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.


4. Elektrické vytápění – s termostatickou topnou tyčí  

Při volbě elektrického vytápění nabízíme široký výběr topných tyčí - ONE, ONE -D, MOA, KTX, GV...          
RADA! Topnou tyč si klient vybírá dle vlastního vkusu, designu a příslušného výkonu!
POZOR! Topná tyč musí být odpovídajícího výkonu dle specifikace daného topného tělesa nebo nejbližší nižší možná.  

Pokud je topení vytápěno pouze elektricky, je nutno topení naplnit nemrznoucí teplonosnou antikorozní tekutinou. Také je nutno dokoupit ½“ zátku k radiátorům.

Doplňky k otopným tělesům (radiátorům)

Koupelnové otopné radiátory, takzvané "žebříky", jsou praktickým pomocníkem pro každodenní používání. Jako sušák ručníků se osvědčí každý den. Pro maximální využití prostoru nabízíme širokou škálu háčků a madel pro zavěšení k otopným tělesům. 

Obsah zpět

Možnost připojení otopných těles (radiátorů)

Většina radiátorů má možnost kombinace přípojení na ústřední a elektrické vytápění. Lze ale vybrat i takové, které se připojují jen na vodu nebo jen na elektřinu.

 Kombinace ústředního a elektrického vytápění

 Napojení jen na ústřední vytápění - vodu

 Připojení na elektrickou topnou tyč

Obsah zpět

Kde naleznu technický nákres k danému produktu?

Technický nákres naleznete v detailu produktu v galerii a v sekci "Ke stažení". Tato sekce obsahuje i návody na použití a instalaci.

Obsah zpět

Jak vybrat vhodný ventilátor?

Určením požadovaného sacího výkonu. Vypočítejte objem místnosti (délka × šířka × výška). Požadovaný sací výkon se rovná objemu místnosti, který násobíte požadovaným počtem výměn vzduchu za hodinu.

Umístění Počet výměn / hod
toalety 7 - 14
koupelny 4 - 7
ložnice 2 - 4
kuchyně 7 - 11
kanceláře 3 - 6
společenské prostory 5 - 8
bary 14 - 22
garáže 3 - 8
prodejny 6 – 9

Obsah zpět

Kde všude lze namontovat ventilátory?

montáž do zdi

montáž do stropu

montáž do okna

Obsah zpět

Ventilátory "HYGRO" v koupelně

Vhodnost montáže ventilátorů s vlhkostní automatikou (hygročidlem) patří mezi časté dotazy. Většinu tazatelů se nám daří přesvědčit na přechod k ventilátorům s doběhovým časovačem. Vlhkostní automatika funguje tak, že ventilátor sepne, když vlhkost překročí mez (nastavenou ovládacím prvkem) a vypne, když vlhkost klesne pod tuto mez (s určitou hysterezí). Pokud jde o použití těchto ventilátorů v koupelnách, je vhodné věnovat pozornost těmto informacím:

Hygrostat (HYGRO) - Využití vlhkostní automatiky je v koupelnách principiálně možné, ale toto řešení moc nedoporučujeme. Vlhkost (resp. citlivost) je u ventilátorů CATA nastavitelná trimrem v rozsahu cca 40-90 % rel. vlhkosti. V případě použití vlhkostního čidla je však potřeba počítat se dvěma efekty - reakční doba čidla na zvýšení či snížení vlhkosti je cca 8 min (dáno principem absorpčního vlhkostního čidla) a dále, pokud dojde k sepnutí ventilátoru v okamžiku, kdy je někdo ve vaně/sprše, začne kolem této osoby proudit vzduch a ochlazovat ji (vznikne nepříjemný pocit chladu). Ventilátory s vlhkostní automatikou jsou totiž primárně určeny do prostor, kde je potřeba udržovat určitou vlhkost vzduchu nepřesahující nastavenou mez a to bez nutnosti kontroly místnosti a manuálního spínání a vypínání ventilátoru (archivy, příruční sklady, sklepní prostory, ...). Pozn.: Všechny modely s HYGRO obsahují i funkci TIMER - mají samostatnou svorku pro nezávislé sepnutí ventilátoru bez ohledu na nastavenou vlhkost. Po přivedení fáze (tlačítko, vypínač nebo termostat) na tuto svorku se ventilátor rozeběhne, po odpojení fáze a po uběhnutí nastavené doby ventilátor přejde do automatického režimu hlídání vlhkosti. Pro koupelny doporučujeme systém ovládání (dnes hojně využívaný) ventilátoru s časovým doběhem (v označení má T, TIMER) a spouštěný tlačítkem vedle vypínače osvětlení (tato tlačítka se vyrábějí ve shodných designech, jako běžné vypínače a používají se např. pro schodišťové osvětlení nebo zvonky v bytových domech). Při odchodu z koupelny stačí toto tlačítko krátce stisknout (např. v okamžiku zhášení světla), ventilátor se rozeběhne, odvětrá koupelnu a sám se vypne (zpoždění je opět nastavitelné a to v rozsahu cca 3-15 min.). Při tomto ovládání je potřeba, aby k ventilátoru šly tři vodiče (pracovní nula, pevná nespínaná fáze napájející elektroniku ventilátoru, spínaná spouštěcí fáze od tlačítka).

Obsah zpět

Montáž ventilátorů na sádrokartonové desky

Samotná sádrokartonová deska se chová z akustického hlediska jako účinná ozvučnice. I ventilátor, který je téměř nehlučný při namontování na cihelnou (či jinou dostatečně silnou) zeď, a splňuje tak vysoké nároky na nízkou hlučnost, může být po namontování na sádrokarton hlučný. Není to chybou ventilátoru, je to známka absence dostatečných opatření pro zabránění tomuto jevu - tj. snížení rizika rezonancí zvýšením tuhosti sádrokartonové desky v místě montáže ventilátoru. Mnohdy stačí, aby byl sádrokarton v místě instalace ventilátoru zdvojený (např. druhá vrstva sádrokartonu nebo lépe z tužší cetris desky – např. čtverec 50 × 50 cm nad hlavní, viditelnou, sádrokartonovou deskou) nebo zajistit dodatečné výztuže pomocí profilů, které budou v okolí ventilátoru fixovat sádrokartonovou desku ke stropu atp. Účinnost opatření lze snadno ověřit poklepem na desku v místě výztuh a mimo ně – podle toho, jak se vzniklý zvuk rozléhá.
Platí zde prostá zásada: čím lépe se podaří sádrokartonovou desku zatlumit, tím tišší bude vlastní provoz ventilátoru.

Obsah zpět

Oprava drobných poškození u radiatoru

V současné době koupelnové radiátory už nejsou jenom zdrojem tepla, ale často také významným designovým prvkem. Jako takové by měly být bezchybné. Bohužel malá nepozornost může zapříčinit jejich poškození, které je nepříjemné především v nových interiérech. Díky opravným soupravám můžete tyto vady zcela opravit. Podívejte se na naši nabídku opravných souprav zde.

Obsah zpět

Topné rohože - WARM TILES

Je potřeba si uvědomit, že většina koupelnových radiátorů není schopna sloužit jako primární zdroj tepla, což si lze orientačně spočítat vynásobením objemu místnosti (výška/šířka/délka v metrech) x 55W. Proto je dobré uvažovat i o doplňujícím vytápění, kterým by mohla být elektrická topná rohož WARM TILES se zvýšenou ochranou do vlhkých prostor, která zvyšuje komfort při užívání koupelny, WC nebo kuchyně. Umožňuje vytápění pouze vybraných míst nebo celých ploch. Pomocí nástěnného termostatu lze navolit požadovanou teplotu podlahy a čas spínání. Podlaha tak může být teplá pouze ráno a večer, kdy koupelnu používáte nejčastěji.

Obsah zpět