Anti-twist systém

Anti-twist je systém, který zabraňuje přetočení. Je ukryt v kónusu hadice a zabraňuje jejímu překroucení.