Anti-twist systém

Anti-twist je systém, ktorý zabraňuje pretočeniu. Je ukrytý v kónusu hadice a zabraňuje jej prekrúteniu.