Zmäkčovač vody IPS Kalyxx BlueLine

Zariadenie IPS (Iónový polarizačný systém) - Kalyxx je určené pre fyzikálnu - galvanickú úpravu vody pre domácnosti, verejné budovy a priemyselné prevádzky.

IPS Kalyxx zachováva vo vode všetky zdraviu prospešné látky. Zároveň účinne zabraňuje tvorbe pevných usadenín vodného kameňa a korózii v potrubí studenej i teplej úžitkovej vody, na vykurovacích telesách bojlerov, vodovodných batériách, spotrebičoch a podobne. Je vhodný ako pre nové potrubné rozvody ako prevencia, tak aj pre staršie, odkiaľ postupne odstraňuje existujúce usadeniny.

IPS Kalyxx tvoria prietokové teleso so vstupným a výstupným otvorom. V telese sú umiestnené elektródy v tvare turbín (nie magnety) z dvoch rôznych elektricky vodivých materiálov. Konštrukčné riešenie elektród je patentovo chránené (TGP® - turbulentné galvanická polarizácia). Vytvára vírivé prúdenie vody, čím spôsobuje zmenu štruktúry minerálov. Voda, ktorá telesom preteká, vytvára s elektródami galvanický mokrý článok s napätím medzi 4,2 až 6 V. Výsledkom je, že minerály a soli v upravenej vode strácajú schopnosť vytvárať tvrdé kryštalické nánosy (kalcit). Získavajú štruktúru mäkkých častíc - kalu (aragonit) a sú odplavované spoločne s vodou.

Upozornenie: Výskyt mäkkého prášku na dne rýchlovarné kanvice neznamená, že IPS Kalyxx nefunguje. Jedná sa o transformovaný aragonit v práškovej forme, ktorý možno jednoducho odstrániť prstom alebo handričkou.

Výhody nových IPS Kalyxx oproti IPS Plus a IPS Premium

  • Atraktívnejšie dizajn (nerezové telo)
  • Väčšia prietoková komora = dlhšie pôsobenie na vodu
  • Zmena konštrukčného riešenia elektród z rovných (lineárnych) na turbíny (vrtuľky) = dosiahnutie vírivého efektu TGP (turbulentné galvanické polarizácia)
  • Vplyvom TGP sa zvýšilo napätie v prietokovej komore z 0,6 - 0,8 V na 4,2 - 6 = efektívnejšie zmena štruktúry minerálov
  • Vyššia účinnosť - Kalyxx znižuje usadzovanie vodného kameňa na vykurovacích telesách o 76,3%. Potvrdené medzinárodným certifikátom IAPMO.
  • Postriebrené elektródy, ktoré znižujú výskyt baktérií v potrubí.

IPS KALYXX
BlueLine Antibacterial - zariadenie odporúčame inštalovať na úpravu pitnej vody. Okrem redukcie vodného kameňa a korózie má antibakteriálny účinok. Postriebrené elektródy znižujú výskyt baktérií v potrubí.
IPS zbavuje vodu pachov, zlepšuje jej chuť a predlžuje čerstvosť. Tiež zvyšuje pH vody, ktorá sa tým stáva zásaditú. Takto upravená voda okrem iného zlepšuje metabolizmus a podporuje trávenie. Je vhodná pre dlhodobé pitie.


Produkty v sérií

Video série