Funkcie časových ventilov

AKO FUNGUJE SAMOUZATVÁRACIE VENTIL?

Automatické ventily v sebe obsahujú mechanizmus, ktorý po určitom čase zastaví prietok vody. U umývadlových ventilov cca po 10 sekundách. Automatické ventily nepotrebujú žiadne napájanie, fungujú sami pomocou prietoku vody. Väčšina ventilov funguje iba na jednu predom nastavenú teplotu vody. Voda môže byť buď studená, alebo za použitia regulátora teploty pevne nastavená teplota vlažnej vody (doporučujeme termostatický zmiešavač pre viac odberných miest art.TMTCOM). Jeho použitie je hlavne vo verejných priestoroch - ako sú bazény, školy, reštaurácie atď.

S automatickými ventilmi sa stretáva každý z nás v bežnom živote. Sú využívané v bazénoch, školách, škôlkach, reštauráciách, obchodných centrách a na mnohých ďalších miestach. Pri ich výbere rozhoduje hlavne ich funkčnosť, ale aj dizajn.