BETA

Zrkadlo s poličkou

  • Možnosť zavesenia iba na výšku
  • Vzhľadom na lepšiu prepravu a manipuláciu sú zrkadlo a polička dodávané zvlášť, nutná montáž
  • Odporúčame zakúpiť osvetlenie

Nevystavujte zrkadlo trvalej vlhkosti a styku s vodou. Kúpeľňu vždy riadne odvetrajte.

Produkty v sérií