Zapojenie len na rozvod ústredného vykurovania

Pri tomto zapojení sa iba rozlišuje spôsob pripojenia ventilov. Klasické a stredové, kedy je pripojovacie rozteč 50 mm, u klasického je dané šírkou radiátora.

K ventilom je vždy nutné ešte objednať nami odporúčaná zverné šróbenia podľa typu materiálu, z ktorého je rozvod ústredného kúrenia. (Meď, Alupex)

Najefektívnejším spôsobom napojením radiátora so stredovým pripojením, je pomocou pripojovacie sady TWIN kedy je pevne daná rozstup a rozlišuje sa len strana, na ktorú bude následne smerovať termostatická hlavica (označené ľavá / pravá). Vstup teplého média je na strane pri termostatické hlavice.

Ďalším variantom stredového pripojenie je použitie dvoch samostatných ručných ventilov napr. CUBE, COMPACT, STAR, ktoré sú však bez termostatické hlavice, regulácia teploty je možná teda iba ručne.

 

Pri klasickom napojenie je možné použiť buď pripojenie pomocou ventilov CUBE a COMPACT, vrátane možnosti použitia termostatické hlavice u compact, alebo možno použiť termostatickú pripojovacie sadu CORNER, ktorej výhodou je, že termostatická hlavica je umiestnená súbežne s radiátorom a nevyčnieva do priestoru, Na výber je ľavá a pravá variant, podľa umiestnenia termostatická hlavica (označené ľavá / pravá) opäť prívod teplého média je na strane ventilu s termostatickou hlavicou.

Spätný ventil umožňuje uzatvorenie vývodu pre prípadnú demontáž radiátora, aby bolo nutné vypúšťať vykurovací systém.

V našej ponuke sú len rohové ventily pre pripojenie zo steny. Na objednanie je možné dodať aj varianty priame pre napojenie na rozvody umiestnené v podlahe.