Varianty inštalácie kuchynského drezu

Horná montáž

Drez je usadený na pracovnú dosku a hranou ju prevyšuje.
 

Do roviny

Drez je usadený zhora, s pracovnou doskou tvorí rovinu, je do nej integrovaný.
 

Spodní montáž

Drez je usadený pod pracovnú dosku.