Postup pri reklamácii

V prípade, že niektorý z našich výrobkov nefunguje úplne korektne, alebo javí známky poškodenia, je možné tovar reklamovať.
postup nájdete  tu.