Kombinácia ústredného a elektrického vykurovania pomocou vykurovacej tyče

Stredové pripojenie:

U stredového pripojenia pri kombinovanom zapojení radiátora odporúčame použitie pripojovacie sady TWIN COMBI kedy je opäť pevne daná rozteč 50mm a rozlišuje sa len strana, na ktorú bude následne smerovať termostatická hlavice. Vykurovacia tyč sa nainštaluje po odstránení jednej zo zátok na ventile.

Klasické pripojenie (po stranách):

Pri klasickom napojenie je možné použiť termostatickú pripojovacie sadu CORNER COMBI, u ktorej sa rozlišuje len strana, na ktorú smeruje termostatická hlavice. Výhodou sady je, že hlavica nevyčnieva pred radiátor. Vykurovacia tyč sa nainštaluje do jedného s ventilov po odstránení jednej zo zátok.

Napojenie v jednom bode:

Menej obvyklé napojenie je pomocou sety s termostatickou hlavicou MONO ONE, ktorá je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov v jednom bode. Druhý pripojovací bod je možné použiť pre pripojenie elektrickej vykurovacej tyče. Toto riešenie je vhodné pre klasické napojenie a pre vykurovacie telesá s jednobodovým pripojením napr. OTHELLO. Pripojovacie rozteč je 40 mm. Termostatická hlavica je umiestnená iba vpravo.

  

Elektrické vykurovanie

U kombinovaného zapojenia sa do radiátora inštaluje elektrická vykurovacia tyč, ktorá slúži k zvýšeniu alebo udržanie požadovanej teploty v kúpeľni, a na usušení a ohriatie uterákov pri vypnutom ústrednom kúrení (napr. Letné mesiace). Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať len do radiátorov, ktoré to konštrukčne umožňujú. V ponuke sú tyče s termostatickou reguláciou, tieto udržujú nastavenú teplotu radiátora v určitom rozmedzí, alebo bez nej. Vždy je nutné dodržať maximálny možný vykurovací výkon tyče (vykurovacieho telesa) odporúčaný ku konkrétnemu typu radiátora. Vhodné tyče nájdete u radiátorov v príslušenstva.

Pri použití tyče s väčším výkonom hrozí nebezpečenstvo prehriatia radiátora a jeho následné zničenie, vrátane vykurovacie tyče.

Napojenie radiátora je rovnaké ako pri rozvode na ústredné kúrenie, len ventily a sady sú upravené pre použitie vykurovacie tyče.

Termostatické vykurovacie tyče sa ponúkajú v rozličných výkonoch, prevedenie a tvaroch, tak aby esteticky dopĺňali radiátor, niektoré typy ponúkajú aj ochranu proti zamrznutiu kvapaliny.

Ďalším variantom je možnosť použitia vykurovacie tyče bez termostatu v spojení s priestorovým termostatom s funkciou časovača, ktorý sa zapojí priamo do zásuvky 220V.

 Napojenie len na rozvod ústredného kúrenia

Pri tomto zapojení sa iba rozlišuje spôsob pripojenia ventilov. Klasické a stredové, kedy je pripojovacie rozteč 50mm, u klasického je dané šírkou radiátora.

K ventilom je vždy nutné ešte objednať nami odporúčaná zverné šróbenia podľa typu materiálu, z ktorého je rozvod ústredného kúrenia. (Meď, Alupex)

Najefektívnejším spôsobom napojením radiátora so stredovým pripojením, je pomocou pripojovacie sady TWIN kedy je pevne daná rozstup a rozlišuje sa len strana, na ktorú bude následne smerovať termostatická hlavica (označené ľavá / pravá). Vstup teplého média je na strane pri termostatické hlavice.

Ďalším variantom stredového pripojenie je použitie dvoch samostatných ručných ventilov napr. CUBE, COMPACT, STAR, ktoré sú však bez termostatické hlavice, regulácia teploty je možná teda iba ručne.

  

Pri klasickom napojenie je možné použiť buď pripojenie pomocou ventilov CUBE a COMPACT, vrátane možnosti použitia termostatické hlavice u compact, alebo možno použiť termostatickú pripojovacie sadu CORNER, ktorej výhodou je, že termostatická hlavica je umiestnená súbežne s radiátorom a nevyčnieva do priestoru, Na výber je ľavá a pravá variant, podľa umiestnenia termostatická hlavica (označené ľavá / pravá) opäť prívod teplého média je na strane ventilu s termostatickou hlavicou.

Spätný ventil umožňuje uzatvorenie vývodu pre prípadnú demontáž radiátora, aby bolo nutné vypúšťať vykurovací systém.

V našej ponuke sú len rohové ventily pre pripojenie zo steny. Na objednanie je možné dodať aj varianty priame pre napojenie na rozvody umiestnené v podlahe.