Aqua Aurea

Picture: Aqua Aurea

Aqua Aurea, s.r.o. je výhradne česká spoločnosť, vzniknutá v r. 1991. Medzi jej zakladateľa patrí vodárenský technológ Ing. Václav Michek, pracujúci dlhé roky v prevádzke, výskumu a projekciu komunálnych vodární, od r. 1975 aj na výskume technológií úpravy pitnej vody v mieste spotreby. Za vývoj technológie, odstraňujúci z pitnej vody plne selektívnym spôsobom dusičnanmi, získal oi. Aj zlatú medailu na svetovej výstave vynálezov MUBA'81 v Bazileji (in memoriam: Ing. VÁCLAV Michek, František Kožíšek, Štátny zdravotný ústav). Výsledky dlhoročného výskumu, vrátane exkluzívnej technológie denitratace, sú využité vo vodných filtroch Dionela, ktoré spoločnosť vyrába.

Značku nájdete v týchto kategóriách:

Vodovodné batérie a sprchy

Filtračné systémy