Termin na rozpatrzenie reklamacji

Reklamacje rozpatrujemy w jak najkrótszym możliwym terminie, najdłużej jednak do 30 dni według warunków Regulaminu reklamacji.
Dokładnego terminu rozpatrzenia nie jesteśmy Wam w stanie wskazać z wyprzedzeniem.