Ogrzewanie i wentylacja-doradca

Obsah

 

Výpočet pro výkon radiátoru

Existuje výpočet pro výkon radiátoru v závislosti na velikosti vytápěné místnosti, použitém zdivu, zateplení, počtu oken, světové straně atd. (na 1 m3 zhruba 50 W výkonu), ovšem ten odborníci považují u topných žebříků opravdu pouze za orientační. 
Nejsnazší práci má ten, kdo rekonstruuje nebo buduje koupelnu s projektantem. Ten totiž spočítá tepelné ztráty místnosti a snadno pak určí, jaký typ žebříku je vhodné koupit.

Obsah zpět

Způsoby a možnosti připojení radiátorů dle typu vytápění

 Napojení pouze na rozvod ústředního topení

Při tomto zapojení se pouze rozlišuje způsob připojení ventilů. Klasické a středové, kdy je připojovací rozteč 50mm,u klasického je dáno šířkou radiátoru.

K ventilům je vždy nutné ještě objednat námi doporučená svěrná šroubení podle typu materiálu, ze kterého je rozvod ústředního topení.(měď, Alupex)

Nejefektivnějším způsobem napojením radiátoru se středovým připojením, je pomocí připojovací sady TWIN kdy je pevně dána rozteč a rozlišuje se pouze strana, na kterou bude následně směřovat termostatická hlavice (označeno levá/pravá). Vstup teplého média je na straně u termostatické hlavice.

Další variantou středového připojení je použití dvou samostatných ručních ventilů např. CUBE , COMPACT,STAR, které jsou však bez termostatické hlavice, regulace teploty je možná tedy pouze ručně.

  

Při klasickém napojení je možné použít buď připojení pomocí ventilů CUBE a COMPACT, včetně možnosti použití termostatické hlavice u COMPACTU, anebo lze použít termostatickou připojovací sadu CORNER, jejíž výhodou je, že termostatická hlavice je umístěna souběžně s radiátorem a nevyčnívá do prostoru, Na výběr je levá a pravá varianta, dle umístění termostatická hlavice (označeno levá/pravá) opět přívod teplého média je na straně ventilu s termostatickou hlavicí.

Zpětný ventil umožňuje uzavření vývodu pro případnou demontáž radiátoru, aniž by bylo nutné vypouštět topný systém.

V naší nabídce jsou pouze rohové ventily pro připojení ze stěny. Na objednání je možno dodat i varianty přímé pro napojení na rozvody umístěné v podlaze.

Elektrické vytápění

U kombinovaného zapojení se do radiátoru instaluje elektrická topná tyč, která slouží ke zvýšení nebo udržení požadované teploty v koupelně, a k usušení a ohřátí ručníků při vypnutém ústředním topení (např. letní měsíce). Topnou tyč lze nainstalovat pouze do radiátorů, které to konstrukčně umožňují. V nabídce jsou tyče s termostatickou regulací, tyto udržují nastavenou teplotu radiátoru v určitém rozmezí, anebo bez ní. Vždy je nutné dodržet maximální možný topný výkon tyče (topného tělesa) doporučený ke konkrétnímu typu radiátoru. Vhodné tyče naleznete u radiátorů v příslušenství.

Při použití tyče s větším výkonem hrozí nebezpečí přehřátí radiátoru a jeho následné zničení, včetně topné tyče.

Napojení radiátoru je stejné jako při rozvodu na ústřední topení, pouze ventily a sady jsou upraveny pro použití topné tyče. 

Termostatické topné tyče se nabízejí v rozličných výkonech, provedení a tvarech, tak aby esteticky doplňovali radiátor, některé typy nabízejí i ochranu proti zamrznutí kapaliny.

Další variantou je možnost použití topné tyče bez termostatu ve spojení s prostorovým termostatem s funkcí časovače, který se zapojí přímo do zásuvky 220V.

Elektrické sestavy radiátorů

Existují hotové výrobky např.série EQB, ESKINADO, RENONDO, PASADOR  s integrovaným topným tělesem s kabelem se zástrčkou.

Kombinace ústředního a elektrického vytápění pomocí topné tyče

Středové připojení:

U středového připojení při kombinovaném zapojení radiátoru doporučujeme použití připojovací sady TWIN COMBI kdy je opět pevně dána rozteč 50mm a rozlišuje se pouze strana, na kterou bude následně směřovat termostatická hlavice. Topná tyč se nainstaluje po odstranění jedné ze zátek na ventilu.

Klasické připojení (po stranách):

Při klasickém napojení je možné použít termostatickou připojovací sadu CORNER COMBI, u které se rozlišuje pouze strana, na kterou směřuje termostatická hlavice. Výhodou sady je, že hlavice nevyčnívá před radiátor. Topná tyč se nainstaluje do jednoho s ventilů po odstranění jedné ze zátek.

Napojení v jednom bodě:

Méně obvyklé napojení je pomocí sady s termostatickou hlavicí MONO ONE, která je určena pro napojení koupelnových radiátorů v jednom bodě. Druhý připojovací bod je možno použít pro připojení elektrické topné tyče.Termostatická hlavice je umístěna pouze vpravo.

  

Obsah zpět

Kapalina pro otopné radiátory

Používá do topných systémů v příslušném ředění vodou. Chrání topné systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody. Uvedená kapalina není součástí otopných radiátorů.

Toto však musí provézt osoba znalá, protože radiátor se musí naplnit kapalinou podle přesně stanovených postupů a podmínek. Po přílišném naplnění může vzniknout v radiátoru přetlak vlivem roztažnosti kapaliny a při jejím nedostatku se může vytvořit vzduchový polštář, který způsobuje chladnutí horních trubek, na kterých se déle drží vlhkost a to následně může vézt ke korozi radiátoru.

Obsah zpět

Doplňky k otopným radiátorům

Koupelnové otopné radiátory takzvané "žebříky" jsou praktickým pomocníkem pro každodenní používání. Jako sušák ručníků se Vám osvědčí každý den. Pro maximální využití prostoru nabízíme širokou škálu háčků a madel pro zavěšení k otopným radiátorům. Celou nabídku naleznete zde: doplňky

Obsah zpět

Možnost připojení otopných radiátorů

Většina radiátorů má možnost kombinace přípojení na ústřední a elektrické vytápění. Lze, ale vybrat i takové, které se připojují jen na vodu nebo jen na elektřinu.

 Kombinace ústředního a elektrického vytápění

 Napojení jen na ústřední vytápění- vodu.

 Připojení na elektrickou topnou tyč.

Obsah zpět

Kde naleznu technický nákres k danému produktu?

Technický nákres naleznete v detailu produktu v sekci "přílohy". Tato sekce obsahuje i návody na použití a instalaci.

Obsah zpět

Jak vybrat vhodný ventilátor?

Určení požadovaného sacího výkonu. Vypočítejte objem místnosti (délka × šířka × výška). Požadovaný sací výkon se rovná objemu místnosti, který násobíte požadovaným počtem výměn vzduchu za hodinu.

Umístění Počet výměn / hod
toalety 7 - 14
koupelny 4 - 7
ložnice 2 - 4
kuchyně 7 - 11
kanceláře 3 - 6
společenské prostory 5 - 8
bary 14 - 22
garáže 3 - 8
prodejny 6 – 9

Obsah zpět

Kde všude lze namontovat ventilátory?

montáž do zdi

montáž do stropu

montáž do okna

Obsah zpět

Ventilátory v koupelně "HYGRO"

Vhodnost montáže ventilátorů s vlhkostní automatikou (hygročidlem) patří mezi časté dotazy. Většinu tazatelů se nám daří přesvědčit na přechod k ventilátorům s doběhovým časovačem.Vlhkostní automatika funguje tak, že ventilátor sepne, když vlhkost překročí mez (nastavitelnou ovládacím prvkem) a vypne, když vlhkost klesne pod tuto mez (s určitou hysterezí). Pokud jde o použití těchto ventilátorů v koupelnách, pak je vhodné věnovat pozornost těmto informacím:

Hygrostat (HYGRO) - Využití vlhkostní automatiky je v koupelnách principiálně možné, ale toto řešení moc nedoporučujeme. Vlhkost (resp. citlivost) je u ventilátorů CATA nastavitelná trimrem v rozsahu cca 40-90% rel. vlhkosti. V případě použití vlhkostního čidla je však potřeba počítat se dvěma efekty - reakční doba čidla na zvýšení či snížení vlhkosti je cca 8 min (je to dáno principem absorpčního vlhkostního čidla) a dále, pokud dojde k sepnutí ventilátoru v okamžiku, kdy je někdo ve vaně nebo ve sprše, pak začne kolem této osoby proudit vzduch a ochlazovat ji (vznikne nepříjemný pocit chladu). Ventilátory s vlhkostní automatikou jsou totiž primárně určeny do takových prostor, kde je potřeba udržovat určitou vlhkost vzduchu nepřesahující nastavenou mez a to bez nutnosti kontroly místnosti a manuálního spínání a vypínání ventilátoru (archivy, příruční sklady, sklepní prostory, ...). Pozn.: Všechny modely s HYGRO obsahují i funkci TIMER - mají samostatnou svorku pro nezávislé sepnutí ventilátoru bez ohledu na nastavenou vlhkost. Po přivedení fáze (tlačítko, vypínač nebo termostat) na tuto svorku se ventilátor rozeběhne, po odpojení fáze a po uběhnutí nastavené doby ventilátor přejde do automatického režimu hlídání vlhkosti. Koupelny - námi doporučovaný systém ovládání (a dnes hojně využívaný) je ventilátor s časovým doběhem (má v označení T, TIMER ) a spouštěný tlačítkem vedle vypínače osvětlení (tato tlačítka se vyrábějí ve shodných designech, jako běžné vypínače a používají se např.pro schodišťové osvětlení nebo zvonky v bytových domech). Při odchodu z koupelny stačí krátce stisknout toto tlačítko (např. v okamžiku zhášení světla), ventilátor se rozeběhne, odvětrá koupelnu a sám se vypne (zpoždění je opět nastavitelné a to v rozsahu cca 3-15 min.). Při tomto ovládání je však potřeba, aby k ventilátoru šly tři vodiče (pracovní nula, pevná nespínaná fáze napájející elektroniku ventilátoru, spínaná spouštěcí fáze od tlačítka).

Obsah zpět

Montáž ventilátorů na sádrokartonové desky

Samotná sádrokartonová deska se chová z akustického hlediska jako účinná ozvučnice. I ventilátor, který samotný není prakticky slyšet a pokud by byl namontován na cihelnou (nebo jinou dostatečně tuhou) zeď, tak by splňoval vysoké nároky na nízkou hlučnost, tak může být po namontování na sádrokarton hlučný. Není to však chybou samotného ventilátoru, ale je to známka, že nebyla učiněná dostatečná opatření, aby se tomuto jevu zabránilo - tj. snížení rizika rezonancí zvýšením tuhosti sádrokartonové desky v místě montáže ventilátoru. Mnohdy stačí, aby byl sádrokarton v místě instalace ventilátoru zdvojený (např. druhá vrstva z téhož sádrokartonu nebo lépe z tužší cetris desky – třeba čtverec 50 × 50 cm nad hlavní, viditelnou, sádrokartonovou deskou) nebo zajistit dodatečné výztuže pomocí profilů, které budou v okolí ventilátoru fixovat sádrokartonovou desku ke stropu atd. Účinnost opatření lze snadno ověřit poklepem na desku v místě výztuh a mimo ně – podle toho, jak se bude vzniklý zvuk rozléhat.
Platí zde prostá a jasná zásada – čím lépe se podaří sádrokartonovou desku zatlumit, tím tišší bude vlastní provoz ventilátoru.

Obsah zpět

Oprava drobných poškození u radiatoru

V současné době koupelnové radiátory nejsou už jenom zdrojem tepla, ale často jsou také významným designovým prvkem. Jako takové by měly být bezchybné. Bohužel malá nepozornost může zapříčinit jejich poškození, které jsou velmi nepříjemné především u nových interiérů. Díky opravným soupravám se Vám může podařit tyto vady zcela opravit. Podívejte se na naší nabídku opravných souprav zde

Obsah zpět

Topné rohože- WARM TILES

Je potřeba si uvědomit, že většina koupelnových radiátorů není schopna sloužit jako primární zdroj tepla, což si lze orientačně spočítat, vynásobením objemu místnosti (výška/šířka/délka v metrech) x 55W.Proto je dobré uvažovat i o doplňujícím vytápění, kterým by mohla být

elektrické topná rohož  WARM TILES se zvýšenou ochranou do vlhkých prostor, která zvyšuje komfort při užívání koupelny, WC nebo kuchyně. Umožňuje vytápění pouze vybraných míst nebo celých ploch. Pomocí nástěnného termostatu lze navolit požadovanou teplotu podlahy a čas spínání. Podlaha tak může být teplá pouze ráno a večer, kdy koupelnu používáte nejčastěji

Obsah zpět