Odstępstwa kolorystyczne

Odstępstwa kolorystyczne

Pojedyncze płytki wykazują różnice w kolorze.