O nas UBC s.r.o.

SIEDZIBA SPÓŁKI 

UBC s.r.o.
Mělnická 87
250 65 Pakoměřice- Bořanovice

Tel: +420 283 090 760
Fax: +420 283 090 751
E-mail: sapho@sapho.cz

REGON: 27146987
NIP: CZ27146987

Spółka  jest ewidowana w rejestrze sądu miejskiego w Pradze, dział C, spis 99842, č.j. 96/87184/3081, ew.nr. 310004-1.