Co je COATED GLASS

OŠETŘENÍ SKLA COATED GLASS

Co je to COATED GLASS?

  • je chemická sloučenina směsí polymerů, která ve spojení s katalyyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami obsaženými ve skle
  • na skleněných plochách je vytvořena souvislá vrstva filmu, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle a odpuzovat vodu


Jak COATED GLASS funguje?

  • vlivem vodyodpudivého firmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
  • i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno a nezešedne
  • i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT