Modele 3D

3D DANE do programów wizualizacyjnych

  • 3DS
  • O2C (Arcon)
  • DWG
  • DXF
  • Tekstury

 

 

Przeglądanie w nowym oknie

Przykłady wizualizacji 3D