Varianty instalace kuchyňského dřezu

Horní montáž

Dřez je usazen na pracovní desku a hranou ji převyšuje. 
 

Do roviny

Dřez je usazen shora, s pracovní deskou tvoří rovinu, je do ní integrován.
 

Spodní montáž

Dřez je usazen pod pracovní desku.