Postup při reklamaci

V případě, že některý z našich výrobků nefunguje zcela korektně, nebo jeví známky poškození, je možné zboží reklamovat.
Postup naleznete zde.