Změkčovač vody IPS plus

OBLAST POUŽITÍ
Použití změkčovače vody - Ionizačního Polarizačního Systému (dále jen IPS) je efektivní a vhodné pro bytovou jednotku, rodinný dům, zkrátka do každého provozu, který využívá tekoucí vodu.

TECHNICKÝ POPIS
IPS je složený z průtokového tělesa se vstupním a výstupním otvorem. V tělese jsou umístěny nejméně dvě elektrody. Každá je z jiného elektricky vodivého materiálu. Voda, která protéká tělesem, vytváří s elektrodami galvanický mokrý článek. Elektrické napětí tohoto článku stačí na to, aby se molekuly protékající vody zpolarizovaly. Velikost tohoto napětí je v rozmezí 0,6 - 0,8 V. Napětí je závislé na elektrické vodivosti vody. Tento jev je možné využívat ve vodě s vodivostí 50 - 2000 μS/cm2. Jde o běžnou vodu, v které je obsah soli od 50 do 2000 mg/l. Při protékání vody mezi elektrodami dochází k jevu, při kterém soli vápníku, hořčíku a železa v podobě uhličitanů, síranů a chloridů, disociují na hydroxidy. Výsledkem je, že kationty ztrácejí schopnost vytvářet krystalické nánosy. Tyto uhličitany se sice vytvářejí dále, ale už jen v podobě měkkých částic - kalu. Voda je po průchodu přes IPS ionizovaná po dobu 24 – 72 hodin.

KVALITA VODY PROSTŘEDNICTVÍM IPS
Pod tvrdostí vody rozumíme součet obsahu vápníku a hořčíku ve vodě. Do vody se dostávají vyluhováním vápenců a dolomitů. Vápník, který tvoří hlavní část tvrdosti vody, nemá negativní účinky na zdraví člověka. Naopak, ze zdravotního hlediska dáváme přednost tvrdší vodě. Statisticky bylo zjištěno, že v oblastech, kde pitná voda obsahuje vyšší koncentrace vápníku a hořčíku, se u obyvatelstva vyskytuje méně kardiovaskulárních onemocnění. Vápník a hořčík jsou potřebné pro zdravý růst a ochranu kostí před odvápněním, snižují nervosvalovou dráždivost a ovlivňují srážení krve. Voda z vodovodu je tak nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku a hořčíku pro organismus. Na druhé straně čím je voda tvrdší, tím jsou horší její důsledky na vodovodní sítě, teplovodní okruhy a zařízení pro ohřev vody. Projevuje se to usazováním vodního kamene a korozí. Tím se snižuje jejich životnost a zhoršenou výměnou tepla se zvyšuje energetická náročnost kotlů a výměníků tepla. Fyzikální úprava vody prostřednictvím IPS zařízení, která nemění chemické složení vody, zachovává její zdraví prospěšné účinky, ale zároveň znemožňuje minerálům vápníku a hořčíku v jejich stání a vytváření vodního kamene.

REGISTRACE ZAŘÍZENÍ IPS
Prodlouženou 5-ti letou záruku můžete uplatnit po bezplatné registraci zařízení IPS. Online registraci můžete provést pomocí formuláře na internetové stránce - http://www.ips.systems/register, nebo pomocí QR kódu umístěného přímo na zařízení IPS.

Standardní zapojení na přívod vody (např. byt)

Zapojení v obvodě s ohřevem vody bez oběhu (např. rodinný dům)

Zapojení v obvodě s ohřevem vody s oběhem (např. bytový dům)

Vysvětlivky:

1 Měřič spotřeby   2 Uzavírací ventil   3 Filtr na mech.nečistoty   4 IPS zařízení   5 Odkalovač   6 Oběhové čerpadlo

Schéma úpravy vody - ukázka ochrany topných okruhů a zařízení před vodním kamenem prostřednictvím IPS např. v bytových domech.

Produkty v sérii